වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක සාක්ෂි – විත්ති වාචකයක් ලෙසින් සිහිවිකලභාවය

වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක සාක්ෂි – විත්ති වාචකයක් ලෙසින් සිහිවිකලභාවය අපරාධ නඩුවලදී සිහිවිකලභාවය විත්තිවාචකයක් ලෙසින් පිළිගනී. මේ පිළිබඳව කෙටි විමසීමක් කිරීම මේ

Read more

දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය – 216 වන වගන්තිය

දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය – 216 වන වගන්තිය දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ ඇති මේ වගන්තීන් ප්‍රායෝගික භාවිතයේ දී දැක ගැනීමට නොහැකි වූවත්

Read more

නඩු තීන්දු කියන කතා 3 – පාපොච්ඡාරණ

මේ නඩු තීන්දුව අපි කථා කරන්න තෝර ගෙන තියෙන්නේ එහි ඇතුළත් වැදගත් නෛතිකමය කරුණු නිසා. ඒ ගැන පාඨක ඔබට වැටහේවි

Read more

නඩු තීන්දු කියන කතා 2 – නිර්දෝෂීත්වය ඔප්පු කිරීමේ වගකීම චූදිතයාට පැවරීමේ ප්‍රතිඵල

අප ජීවත්වෙන සමාජයේ සිදුවෙන හැමදෙයක්ම අපි ප්‍රිය කරන දේ නෙවෙයි. නමුත් අප්‍රිය කරන දේ බොහොමයක් සමාජය තුළ සිද්ධ වෙනවා. අධිකරණයක

Read more

නඩු තීන්දු කියන කතා 1 – දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය 294 වග: 1 වන ව්‍යතිරේකය

අපරාධයක් කරන බොහෝ අපරාධකරුවන් සිතනවා, කාලයත් එක්ක ඒ අපරාධය සිද්ධ කළත් තමුන් ව නීතියට හසුවන එකක් නැති වේවි කියලා. නමුත්

Read more